Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uporządkuj liczby od najmniejszej do największej.

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie

`A= log_6(log_2 64)=log_6(log_2 2^6)=log_6 6= log_6 6^1=1`

`B= log_(2/3) 81/16=log_(2/3) (16/81)^(-1)=log_(2/3) ((2/3)^(4))^(-1)=log_(2/3) (2/3)^(-4)=(-4)`

`C= log_(1/2)2 1/4- log_(1/2) 1 1/8= log_(1/2)9/4- log_(1/2) 9/8=log_(1/2) (9/4: 9/8)=`

`=log_(1/2) ((strike9)/(strike4)* (strike8)/(strike9))=log_(1/2)2=log_(1/2) (1/2)^(-1)= (-1)`

`D= log_3 3 6/7+log_3 2 1/3=log_3 27/7+log_3 7/3 =log_3((strike27)/(strike7)*(strike7)/(strike3))=`

`=log_3 9=log_3 3^2= 2`

`(-4)<(-1)<1<2`

`B<C<A<D`