Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Liczbę 17*10^21*2,4*10^(-13) można zapisać w postaci4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Liczbę 17*10^21*2,4*10^(-13) można zapisać w postaci

9Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

`(17*10^21*2,4*10^(-13))/(2,56*10^35*0,05*10^(-14))=` `(17*2,4)/(2,56*0,05)*(10^(21)*10^(-13))/(10^35*10^(-14))=`

`=(17*2 2/5)/(2 56/100*5/100)*( 10^8)/(10^21)= (17*12/5)/(2 14/25*1/20)*10^(8-21)= (204/5)/((strike64)/25*1/(strike20)) *10^(-13)=` 

` ` `=(204/5)/(16/25*1/5)*10^(-13)=(204/5)/(16/125)*10^(-13)=(strike204)/(strike5)*(strike125)/(strike16)*10^(-13)=` 

`=51*25/4*10^(-13)=1275/4*10^(-13)=318 3/4 *10^(-13)` `=` 

`=318,75*10^(-13)=3,1875*10^(-11)` 

 

Odpowiedź:

Odpowiedź B.