Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wykres funkcji f(x) przekształć 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wykres funkcji f(x) przekształć

2Zadanie
3Zadanie

Obliczmy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f: 

`f(-3)=1/3*(-3)-4=-1-4=-5` 

`f(0)=1/3*0-4=0-4=-4` 

`f(3)=1/3*3-4=1-4=-3` 

 

Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi x. 

Wykres funkcji h jest symetryczny do wykresu funkcji g względem osi y. 

Wykres funkcji k jest symetrczyny do wykresu funkcji f względem początku układu współrzędnych. 

 

 

Można zauważyć, że odbijając wykres funkcji f najpierw symetrycznie względem osi x, a następnie otrzymany wykres symetrycznie względem osi y otrzymamy to samo, co odbijając wykres funkcji f symetrycznie względem początku układu współrzędnych - zamiast wykonywać dwa przekształcenia można wykonać tylko jedno.