Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Dana jest funkcja f(x) 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykres funkcji g przechodzi przez punkty (-1, 0) oraz (0, -3). Funkcja g jest gunkcją liniową, a wiemy, że prosta będąca wykresem funkcji liniowej g(x)=ax+b przecina oś y w punkcie (0, b), więc wnioskujemy, że współczynnik b jest równy -3. 

`g(x)=ax-3` 

Wartość współczynnika a obliczymy, podstawiając do powyższego równania współrzędne punktu (-1, 0)

`0=a*(-1)-3\ \ \ |+a` 

`a=-3` 

 

`g(x)=-3x-3` 

 

Funkcję g otrzymano przekszatłcając wykres funkcji f w symetrii względem osi x, więc:

`g(x)=-f(x)` 

 

Czyli:

`f(x)=-g(x)=-(-3x-3)=3x+3\ \ \ \ \ \ \ \ odp.\ C`