Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Ilość wyrzucanych śmieci jest proporcjonalna 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Ilość wyrzucanych śmieci jest proporcjonalna

2Zadanie
3Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`a)` 

`200\ 000\ "osób"\ \ \ -\ \ \ 125\ t\ "śmieci"` 

`60\ 000\ "osób"\ \ \ \ -\ \ \ x` 

 

`(200\ 000)/125=(60\ 000)/x` 

`200\ 000x=125*60\ 000\ \ \ \ |:10\ 000` 

`20x=125*6\ \ \ \ \ |:2` 

`10x=125*3` 

`10x=375\ \ \ \ |:10` 

`x=37,5\ t` 

 

 

 

`60\ 000\ "osób"\ \ \ \ \ \ \ -\ \ \ 37,5\ t\ "śmieci"`   

`3 \ 600\ 000\ "osób"\ \ \ -\ \ \ x` 

`(60\ 000)/(37,5)=(3\ 600\ 000)/x` 

`60\ 000x=37,5*3\ 600\ 000\ \ \ \ \ \ |:10\ 000` 

`6x=37,5*360\ \ \ \ |:6` 

`x=37,5*60=2250\ t` 

 

ODP: 60 000 ludzi zgromadzi jednego dnia 37,5 t śmieci, a 3 600 000 ludzi zgromadzi jednego dnia 2250 t śmieci. 

 

 

 

`b)` 

Wiemy, że 200 000 ludzi gromadzi 125 t śmieci. 

Obliczmy, ile śmieic gromadzi jedna osoba: 

`125\ t:200\ 000=(125)/(200\ 000)\ t=(125*5)/(200\ 000*5)=(625)/(1\ 000\ 000)=0,000625 \ t` 

 

`x\ \-\ "liczba mieszkańców"` 

`f(x)\ -\ "funkcja, która opisuje ilość wyrzuconych śmieci"\ [t]` 

`f(x)=0,000625x,\ \ \ x in NN` 

(x jako liczba mieszkańców, musi być liczbą naturalną)