Autorzy:Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelkę.4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Długość

krawędzi

sześcianu

`3 cm`  `4cm` `7m` `10m` `2mm` `6m`

Pole

powierzchni

sześcianu

`54cm^2` `96cm^2`  `294m^2` `600m^2`  `24mm^2` `216m^2`

Pierwszy sześcian: 

`P=6*(3cm)^2=6*9cm^2=54cm^2`

Drugi sześcian: 

`P=6*(4cm)^2=6*16cm^2=96cm^2`

Trzeci sześcian:

`P=6*(7m)^2-6*49m^2=294m^2`

Czwarty sześcian:

`P=6*(10m)^2=6*100m^2=600m^2`

Piąty sześcian: 

`a^2=P/6=(24mm^2)/6=4mm^2`

`a=2mm`

Szósty sześcian:

`a^2=P/6=(216m^2)/6=36m^2`

`a=6`