Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania:2013
Wykorzystując znaczenie współczynników we wzorze funkcji 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wykorzystując znaczenie współczynników we wzorze funkcji

1.14.Zadanie
1.15.Zadanie
1.16.Zadanie
1.17.Zadanie
1.18.Zadanie
1.19.Zadanie

Współczynnik kierunkowy a to tangens kąta nachylenia wykresu proporcjonalności prostej do osi OX. 

Współczynnik b mówi, gdzie wykres przecina oś OY (jest to punkt (0, b))

Przy wyznaczaniu kąta nachylenia wykresu do osi OX będziemy korzystać ze wzoru: 

`-tgalpha=tg(180^o-alpha)` 

 

`a)\ tgalpha=5\ \ \ =>\ \ \ alpha~~79^o` 

`\ \ \ b=-3\ \ \ =>\ \ \ (0;\ -3)` 

 

`b)\ tgalpha=-2\ \ \ =>\ \ \ -tgalpha=2\ \ \ =>\ \ \ tg(180^o-alpha)=2\ \ \ =>\ \ \ 180^o-alpha~~63^o\ \ \ =>\ \ \ alpha~~180^o-63^o=117^o` 

`\ \ \ b=1\ \ \ =>\ \ \ (0;\ 1)` 

 

`c)\ tgalpha=2/3=0,6666...\ \ \ =>\ \ \ alpha~~34^o` 

`\ \ \ b=5\ \ \ =>\ \ \ (0;\ 5)` 

 

`d)\ tgalpha=-3/4=-0,75\ \ \ =>\ \ \ -tgalpha=0,75\ \ \ =>\ \ \ tg(180^o-alpha)=0,75\ \ \ =>\ \ \ 180^o-alpha~~37^o\ \ \ =>\ \ \ alpha~~180^o-37^o=143^o` 

`\ \ \ b=-2\ \ \ =>\ \ \ (0;\ -2)` 

 

`e)\ tgalpha=1/2=0,5\ \ \ =>\ \ \ alpha~~27^o` 

`\ \ \ b=-3\ \ \ =>\ \ \ (0;\ -3)` 

 

`f)\ tgalpha=4\ \ \ =>\ \ \ alpha~~76^o` 

`\ \ \ b=2\ \ \ =>\ \ \ (0;\ 2)`