Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania:2013
Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci kanonicznej

2.22.Zadanie
2.23.Zadanie
2.24.Zadanie
2.25.Zadanie
2.26.Zadanie
2.27.Zadanie
2.28.Zadanie

Jeśli funkcja kwadratowa osiąga najmniejszą wartość, to jej ramiona są skierowane w górę, czyli współczynnik a jest dodatni. 

Najmniejszsa wartość osiągana jest w wierzchołku i wynosi ona 0.

Jeśli osią symetrii jest prosta x=-3, to pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli jest równa -3.

 

`W=(-3,\ 0)\ \ \ =>\ \ \ f(x)=a(x+3)^2+0=a(x+3)^2,\ \ \ \ \ a>0` 

 

 

Wykres funkcji przecina oś OY w punkcie o rzędnej (współrzędna y) równej 1 1/8, czyli: 

`f(0)=1 1/8` 

`a*(0+3)^2=1 1/8` 

`9a=9/8\ \ \ |:9` 

`a=1/8` 

 

 

`ul(ul(f(x)=1/8(x+3)^2))`