Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania:2013
Wyznacz m wiedząc, że wykres funkcji liniowej 4.5 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Wyznacz m wiedząc, że wykres funkcji liniowej

1.68.Zadanie
1.69.Zadanie
1.70.Zadanie
1.71.Zadanie
1.72.Zadanie
1.73.Zadanie

Jeśli dwa wykresy funkcji liniowych są prostopadłe, to iloczyn współczynników kierunkowych tych prostych wynosi -1.

 

`a)` 

`3*m=-1\ \ \ |:3` 

`m=-1/3` 

 

 

`b)` 

`(-0,25m+3)*4=-1` 

`-m+12=-1\ \ \ |-12` 

`-m=-13\ \ \ |*(-1)` 

`m=13` 

 

 

`c)` 

`(4-2m)*(-2/3)=-1\ \ \ |*(-3/2)` 

`4-2m=3/2\ \ \ |-4` 

`-2m=1 1/2-4` 

`-2m=-2 1/2 \ \ \ |:(-2)` 

`m=-5/2:(-2)=-5/2*(-1/2)=5/4`  

 

 

`d)` 

`-1*(2m-sqrt5)=-1\ \ \ |*(-1)` 

`2m-sqrt5=1\ \ \ |+sqrt5` 

`2m=1+sqrt5 \ \ \ |:2` 

`m=(1+sqrt5)/2` 

 

 

`e)` 

`m(1+sqrt2)*(1-sqrt2)=-1` 

`m(1^2-sqrt2^2)=-1` 

`m*(1-2)=-1` 

`m*(-1)=-1\ \ \ |:(-1)` 

`m=1` 

 

 

 `f)` 

`-(m^2+4m+4)*1=-1` 

`-(m+2)^2=-1\ \ \ |+1` 

`1-(m+2)^2=0` 

`1^2-(m+2)^2=0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (a^2-b^2=(a-b)(a+b))`   

`(1-(m+2))*(1+(m+2))=0` 

`(1-m-2)*(1+m+2)=0` 

`(-1-m)*(m+3)=0` 

`-1-m=0\ \ \ vee\ \ \ m+3=0` 

`m=-1\ \ \ \ \ \ \ \ \ vee\ \ \ m=-3`