Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania:2013
Dane są dwie funkcje liniowe 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`a)` 

`f(x)>g(x)` 

`-2x+5>x-4\ \ \ |-x-5` 

`-3x> -9\ \ \ \|:(-3)` 

`ul(ul(x<3))`  

 

 

 

`b)` 

`^"(1)"\ f(x)<0\ \ \ wedge\ \ \ ^"(2)"\ g(x)<0` 

 

`(1)\ f(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ -2x+5<0\ \ |-5\ \ \ <=>\ \ \ -2x<-5\ \ |:(-2)\ \ \ <=>\ \ \ x>5/2\ \ \ <=>\ \ \ x>2 1/2` 

`(2)\ g(x)<0\ \ \ <=>\ \ \ x-4<0\ \ |+4\ \ \ <=>\ \ \ x<4` 

 

`((1)\ \ \ wedge\ \ \ (2))\ \ \ <=>\ \ \ (x>2 1/2\ \ \ wedge\ \ \ x<4)\ \ \ <=>\ \ \ ul(ul(x in(2 1/2;\ 4)))` 

 

 

 

`c)` 

Obliczmy współrzędne dwóch punktów należących do wykresu funkcji f, a potem do wykresu funkcji g, aby łatwo było narysować proste, które są wykresami tych funkcji: 

`f(0)=-2*0+5=0+5=5\ \ \ =>\ \ \ (0,\ 5)` 

`f(3)=-2*3+5=-6+5=-1\ \ \ =>\ \ \ (3,\ -1)` 

 

 

`g(0)=0-4=-4\ \ \ =>\ \ \ (0,\ -4)` 

`g(4)=4-4=0\ \ \ =>\ \ \ (4,\ 0)` 

Odcinkiem czerwonym na osi OX zaznaczono odpowiedź do b).