Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania:2013
Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x)=2x-3b+44.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

`a)` 

`f(0)=7` 

`2*0-3b+4=7` 

`-3b+4=7\ \ \ |-4` 

`-3b=3\ \ \ |:(-3)` 

`b=-1` 

 

 

`b)` 

`f(8)=0` 

`2*8-3b+4=0` 

`16-3b+4=0` 

`20-3b=0\ \ \ |-20` 

`-3b=-20\ \ \ |:(-3)` 

`b=20/3=6 2/3`