Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Podane wielkości wyraź za pomocą 4.89 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Podane wielkości wyraź za pomocą

BZadanie
CZadanie
DZadanie
1Zadanie

`a)\ 8\ mm=0,8\ cm` 

`\ \ \ 2\ cm\ 6\ mm=2,6\ cm` 

`\ \ \ 25\ cm\ 1 \ mm=25,1\ cm` 

 

`b)\ 47\ cm=0,47\ m` 

`\ \ \ 5\ cm=0,05\ m` 

`\ \ \ 3\ m\ 85\ cm=3,85\ m` 

`\ \ \ 20\ m\ 5\ cm=20,05\ m` 

 

`c)\ 1\ cm=0,1\ dm` 

`\ \ \ 2\ dm\ 8\ cm=2,8\ dm` 

`\ \ \ 10\ dm\ 5\ cm=10,5\ dm` 

 

`d)\ 275\ m=0,275\ km` 

`\ \ \ 95\ m=0,095\ km` 

`\ \ \ 3\ m=0,003\ km` 

`\ \ \ 1\ km\ 125\ m=1,125\ km` 

`\ \ \ 3\ km\ 50\ m=3,050\ km`