Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Które z poniższych zdań są prawdziwe 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Które z poniższych zdań są prawdziwe

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
SuperZagadkaZadanie

1) FAŁSZ - odcinki mogą być położone inaczej niż prostopadle niż równolegle, co pokazuje rysunek:

 

 

2) FAŁSZ - dwa odcinki prostopadłe nie muszą się przecinać, co pokazuje rysunek:

 

 

 

3) FAŁSZ - dwa odcinki równoległe mogą nakładać się na siebie, wtedy mają nieskończenie wiele wspólnych punktów

 

4) FAŁSZ - jeśli dwa odcinki równoległe nakładają się na siebie, to nie można narysować odcinka, który je łączy

 

5) PRAWDA

 

6) FAŁSZ