Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda
Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania:2012
Oblicz4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`a)\ log_3 2/3+log_3 1/6=log_3 (2/3*1/6)=log_3 1/9=-2\ \ \ (bo\ 3^-2=1/9)` 

`b)\ log_4 10+log_4 2/5=log_4 (10*2/5)=log_4 4=1\ \ \ (bo\ 4^1=4)` 

`c)\ log_2 48-log_2 3=log_2 (48:3)=log_2 16=4\ \ \ (bo\ 2^4=16)` 

`d)\ log_5 sqrt10-log_5 sqrt2=log_5 (sqrt10:sqrt2)=log_5 sqrt5=1/2\ \ \ (bo\ 5^(1/2)=sqrt5)` 

`e)\ log_3 9^6-log 10^5=` `log_3 (3^2)^6 -5=log_3 3^12-5=12-5=7` 

`f)\ 5^(log_5 4)+10^(log3)=4+3=7\ \ \ (bo\ a^(log_a b)=b)` 

`g)\ log_2 5*log_5 8=log_2 5*(log_2 8)/(log_2 5)=` `log_2 8=3` 

`h)\ log 0,3*log_(0,3) 10=log0,3*(log 10)/(log 0,3)=log10=1` 

`i)\ (log_3 7)/(log_3 49)=` `log_49 7=1/2`