Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Uzupełnij tabelki 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

`a)` 

 

długość kabla (w metrach) `15`  `10`  `25`  `a` `b` 
masa kabla (w kilogramach) `1,2`  `c`  `d`  `0,6`  `7,2` 

 

`15/(1,2)=a/(0,6)` 

`15*0,6=1,2*a\ \ \ |:1,2` 

`a=(15*strike(0,6)^1)/(strike(1,2)^2)=` `15/2=7,5` 

 

 

`15/(1,2)=b/(7,2)` 

`15*7,2=1,2*b\ \ \ |:1,2` 

`b=15*6=90` 

 

 

`15/(1,2)=10/c` 

`10*1,2=15c` 

`c=12/15=4/5=0,8` 

 

 

`15/(1,2)=25/d` 

`15d=25*1,2\ \ \ |:5` 

`3d=5*1,2\ \ \ |:3` 

`d=5*0,4=2` 

 

`odp:` 

długość kabla (w metrach) `15`  `10`  `25`  `7,5`  `90` 
masa kabla (w kilogramach) `1,2`  `0,8`  `2`  `0,6`  `7,2` 

 

 

 

`b)` 

 

objętość mleka (w litrach) `32`  `16`  `40`  `a`  `b` 
masa mleka (w kilogramach) `33`  `c`  `d`  `11`  `3,3` 

 

`32/33=a/11` 

`32*11=a*33\ \ \ |:33` 

`a=(32*11)/33=32/3=10 2/3` 

 

 

`32/33=b/(3,3)` 

`32*3,3=33b` 

`b=(32*3,3)/33=32*0,1=3,2` 

 

 

`32/33=16/c` 

`32*c=16*33\ \ \ |:32` 

`c=(16*33)/32=33/2=16 1/2` 

 

 

`32/33=40/d` 

`32d=40*33\ \ \ |:32` 

`d=(40*33)/32=(5*33)/4=165/4=41 1/4` 

 

 

`odp.` 

 


objętość mleka (w litrach) `32`  `16`  `40`  `10 2/3`  `3,2` 
masa mleka (w kilogramach)  `33`  `16 1/2`  `41 1/4`  `11`  `3,3` 

 

 

 

 

`c)` 

 

liczba gwoździ `25`  `10`  `15`  `a`  `b` 
masa gwoździ (w gramach) `37,5`  `c`  `d`  `30`  `4,5` 

 

`25/(37,5)=(25:2,5)/(37,5:2,5)=10/15=2/3` 

 

`2/3=a/30` 

`2*30=3*a\ \ \ |:3` 

`a=(2*strike30^10)/strike3^1=20` 

 

 

`2/3=b/(4,5)` 

`2*4,5=3b` 

`b=(2*4,5)/3=9/3=3` 

 

 

`2/3=10/c` 

`2c=3*10` 

`c=30/2=15` 

 

`2/3=15/d` 

`2d=15*3` 

`d=45/2=22 1/2` 

 

`odp.` 

 


liczba gwoździ `25`  `10`  `15`  `20`  `3` 
masa gwoździ (w gramach) `37,5`  `15`  `22 1/2`  `30`  `4,5` 

 ` `