Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Uzupełnij 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`a)\ 2x(3y+6x)=6xy+12x^2` 

`b)\ 5t^2(0,2-0,2rt)=t^2-rt^3` 

`c)\ -1/2y(2y^2+8)=-y^3-4y` 

`d)\ (16ab-2ab^2)/8=2ab-1/4ab^2` 

`e)\ kn(-k-n)=-k^2n-kn^2` 

`f)\ 2x(3xy-2t)=6x^2y-4xt` 

`g)\ 1/2a(4a^2b^2-2a^2)=2a^3b^2-a^3` 

`h)\ (3t^2+2)/(-6)=-1/2t^2-1/3`