Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Wpisz brakujące liczby tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wpisz brakujące liczby tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Obliczamy, ile ma wynosić ta suma, korzystając z kolumny zaznaczonej na niebiesko: 

`2+1+(-1)+(-3)+(-4)=-5` 

 

A teraz uzupełniamy kolejne pola oznaczone literkami: 

`1+a+2+(-23)+1=-5\ \ \ =>\ \ \ -19+a=-5\ \ \ =>\ \ \ a=14` 

`1+(-23)+(-2)+b+(-3)=-5\ \ \ =>\ \ \ -27+b=-5\ \ \ =>\ \ \ b=22`  

`-3+(-20)+(-4)+c+(-3)=-5\ \ \ =>\ \ \ -30+c=-5\ \ \ =>\ \ \ c=25` 

`-23+d+(-4)+(-3)+25=-5\ \ \ =>\ \ \ -5+d=-5\ \ \ =>\ \ \ d=0` 

`0+f+(-1)+(-4)+(-2)=-5\ \ \ =>\ \ \ -7+f=-5\ \ \ =>\ \ \ f=2` 

`14+e+2+(-2)+(-20)=-5\ \ \ =>\ \ \ -6+e=-5\ \ \ =>\ \ \ e=1` 

`g+1+1+0+(-23)=-5\ \ \ =>\ \ \ -21+g=-5\ \ \ =>\ \ \ g=16` 

`1+16+0+h+(-3)=-5\ \ \ =>\ \ \ 14+h=-5\ \ \ =>\ \ \ h=-19` 

 

    

 

 

Obliczamy, ile ma wynosić ten iloczyn korzystając z wiersza zaznaczonego na niebiesko: 

`-5/strike4^1*strike4^1*(-strike2^1/5)*(-1)*1/strike2^1=-5/5=-1` 

 

 

A teraz obliczamy pozostałe liczby w kółeczkach:

`strike2/strike3*(-strike3)*a*1/strike2*6=-1\ \ \ =>\ \ -6a=-1\ \ \ =>\ \ \ a=1/6` 

`-3*1/3*(-1/3)*b*(-3)=-1\ \ \ =>\ \ \ -b=-1\ \ \ =>\ \ \ b=1` 

`-1*1*(-6)*(-1)*c=-1\ \ \ =>\ \ \ -6c=-1\ \ \ =>\ \ \ c=1/6` 

`1*(-1)*d*(-6)*1/6=-1\ \ \ =>\ \ \ d=-1` 

`3*(-1/3)*(-1)*(-2/5)*e=-1\ \ \ =>\ \ \ -2/5e=-1\ \ \ =>\ \ \ e=5/2` 

`f*1/2*5/2*1/6*6=-1\ \ \ =>\ \ \ 5/4*f=-1\ \ \ =>\ \ \ f=-4/5` 

`g*1/3*(-1)*4*1/2=-1\ \ \ =>\ \ \ -2/3g=-1\ \ \ =>\ \ \ g=3/2` 

`h*(-3)*1*(-5/4)*(-4/5)=-1\ \ \ =>\ \ \ -3h=-1\ \ \ =>\ \ \ h=1/3`