Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Trzy spośród zapisanych poniżej wyrażeń są równe 4.42 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Trzy spośród zapisanych poniżej wyrażeń są równe

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`(0,8-3/4)*1/7`  - najpierw wykonujemy odejmowanie w nawiasie, a potem mnożenie przez jedną siódmą (czyli dzielenie przez 7)

 

`0,8-3/4:7`  - najpierw wykonujemy dzielenie, potem odejmujemy

 

`4/5-0,75*1/7`  - najpierw wykonujemy mnożenie przez jedną siódmą, czyli dzielenie przez 7, a potem odejmujemy

 

`0,8-(3/4*1/7)` -    najpierw wykonujemy mnożenie przez jedną siódmą, czyli dzielenie przez 7, a potem odejmujemy (zwróć uwagę, że nawias nie jest tu konieczny - mnożenie i taki wykonalibyśmy przed odejmowaniem)

 

`16/20-15/20:1/7`  - najpierw wykonujemy dzielenie przez jedną siódmą (czyli mnożenie przez 7), a potem odejmujemy

 

`4/5-4/3:7`  - najpierw dziellimy, potem odejmujemy

 

 

Należy zakreślić następujące działania:

`0,8-3/4:7\ \ \ \ \ \ 4/5-0,75*1/7\ \ \ \ \ 0,8-(3/4*1/7)` 

Zostały one wybrane, ponieważ w każdym z nich najpierw mnożymy trzy czwarte (3/4=0,75) przez jedną siódmą (bądź dzielimy przez 7 - to jest to samo), a potem od 0,8 (4/5=0,8) odejmujemy uzyskany wynik