Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Która obniżka jest większa4.2 gwiazdek na podstawie 10 opinii

`x` - cena początkowa

 

Obniżka najpierw o 20%:
 `x-20%*x=x-0,2x=0,8x`  

obniżka jeszcze o 25%: 

`0,8x-25%*0,8x=0,8x-25/100*0,8x=0,8x-1/4*0,8x=0,8x-0,2x=0,6x` 

 

Obniżka o 45%:
`x-45%*x=x-0,45x=0,55x`   

 

 

`0,55x<0,6x` 

Końcowa cena w drugim przypadku jest mniejsza, więc obniżka jednorazowo o 45% jest korzystniejsza.