Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Przyjrzyj się każdemu rysunkowi i oszacuj, jaki procent 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przyjrzyj się każdemu rysunkowi i oszacuj, jaki procent

13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

Wymiary dużego prostokąta: 3 cm x 1,5 cm

`P=3*1,5=4,5\ cm^2` 

 

 

`a)` 

szacowanie: 60%

wymiary zamalowanego prostokąta: 1,8 cm x 1,5 cm

`P_(zamalowan ego)=1,8*1,5=2,7\ cm^2` 

 

Obliczamy, jaki procent został zamalowany:

`(2,7)/(4,5)*100%=270/(4,5)%=60%` 

 

 

 

`b)` 

szacowanie: 20%

wymiary zamalowanego prostokata: 2 cm x 0,5 cm

`P_(zamalowan ego)=2*0,5=1\ cm^2` 

 

Obliczamy, jaki procent został zamalowany:

`1/(4,5)*100%=100/(4,5)%=22,222...%~~22,22%` 

 

 

`c)` 

szacowanie: 80%

wymiary zamalowanego prostokąta: 2,6 cm x 1,2 cm

`P_(zamalowan ego)=2,6*1,2=3,12\ cm^2` 

 

Obliczamy, jaki procent został zamalowany: 

`(3,12)/(4,5)*100%=312/(4,5)%=69,333...%~~69,33%`