Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Uzasadnij, że figura zbudowana z dwóch dowolnych 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzasadnij, że figura zbudowana z dwóch dowolnych

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie

Jeśli dwa okręgi mają współny środek, to dowolna prosta przechodząca przez ten środek zawiera w sobie średnice obu okręgów, jest więc osią symetrii figury utworzonej z tych okręgów:

W powyższym przypadku figura złożona z dwóch okręgów ma nieskończenie wiele osi symetrii. 

 

 

Jeśli dwa okręgi mają różne środki, to osią symetrii figury złożonej z dwóch okręgów jest prosta przechodząca przez te środki - zawiera w sobie ona średnice obu okręgów, zatem każdy z nich dzieli na pół.

W tym przypadku istnieje tylko jedna prosta będąca osią symetrii figury złożonej z dwóch okręgów.