Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Turysta szedł 3,5 godziny 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Prędkość określa, jaką drogę pokonamy w pewnym czasie. Prędkość jest stała - pokonując x [km] w czasie 3,5 godziny prędkość jest taka sama, jak pokonując x+7,5 [km] w czasie 5 godzin:

`x/(3,5)=(x+7,5)/5` 

`5x=3,5(x+7,5)\ \ \ \ \ \ |:5` 

`x=0,7(x+7,5)` 

`x=0,7x+0,7*7,5\ \ \ \ |-0,7x` 

`0,3x=0,7*7,5\ \ \ |*10` 

`3x=0,7*75\ \ \ \ |:3` 

`x=0,7*25` 

`x=17,5` 

Odpowiedź:

W ciągu 3,5 godziny turysta pokonał 17,5 km.