Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Mamy rozlać 60 litrów miodu do słoików jednolitrowych 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Mamy rozlać 60 litrów miodu do słoików jednolitrowych

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

`a)` 

`x\ -\ "liczba słoików litrowych"` 

`x\ -\ "liczba słoików półlitrowych"` 

 

x słoików po 1 l oraz x słoików po 0,5 l ma zmieścić 60 l miodu:

`x*1+x*0,5=60`  

`x+0,5x=60`  

`1,5x=60\ \ \ |:1,5` 

`x=60:1,5=600:15=40`  

 

`"sprawdzenie:"` 

Sprawdzamy, czy 40 słoików litrowych oraz 40 słoików półlitrowych da 60 litrów:

`40*1+40*0,5=40+20=60` 

 

ODP: Trzeba przygotować po 40 słoików każdego rodzaju.

 

 

`b)` 

`x\ -\ "liczba słoików jednolitrowych"` 

`3x\ -\ "liczba słoików półlitrowych"` 

 

`x*1+3x*0,5=60` 

`x+1,5x=60` 

`2,5x=60` 

`x=60:2,5=600:25=24` 

`3x=3*24=72` 

 

`"sprawdzenie:"`  

Sprawdzamy, czy 24 słoiki litrowe oraz 72 słoiki półlitrowe da 60 litrów:

`24*1+72*0,5=24+36=60` 

 

ODP: Trzeba przygotować 24 słoiki jednolitrowe oraz 72 słoiki półlitrowe. 

 

 

`c)` 

`x\ -\ "liczba słoików półlitrowych"` 

`x-9\ -\ "liczba słoików litrowych"` 

 

`x*0,5+(x-9)*1=60` 

`0,5x+x-9=60` 

`1,5x-9=60\ \ \ \ |+9` 

`1,5x=69\ \ \ \ |:3` 

`0,5x=23\ \ \ \ |*2` 

`x=46` 

`x-9=46-9=37` 

 

`"sprawdzenie:"` 

Sprawdzamy, czy 46 słoików półlitrowych oraz 37 słoików litrowych da 60 litrów:

`46*0,5+37*1=23+37=60` 

 

ODP: Trzeba przygotować 46 słoików półlitrowych oraz 37 słoików litrowych.