Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Rozwiąż równania 4.42 gwiazdek na podstawie 48 opinii

`a)` 

`-3x=2x-10\ \ \ \ \ |+3x` 

`0=5x-10\ \ \ \ |+10` 

`10=5x\ \ \ \ |:5` 

`2=x` 

`x=2` 

 

 

 

`b)` 

`2x-2=7-x\ \ \ \ |+x`  

`3x-2=7\ \ \ \ |+2` 

`3x=9\ \ \ \ |:3` 

`x=3` 

 

 

 

`c)` 

`10=4-2x\ \ \ \ |+2x` 

`10+2x=4\ \ \ \|-10` 

`2x=-6\ \ \ \ |:2` 

`x=-3` 

 

 

`d)` 

`-(2x-1)=4\ \ \ |*(-1)` 

`2x-1=-4\ \ \ \ |+1` 

`2x=-3\ \ \ \ |:2` 

`x=-3/2=-1 1/2` 

 

 

 

`e)` 

`2(x+1)=x` 

`2x+2=x\ \ \ \ |-x` 

`x+2=0\ \ \ \|-2` 

`x=-2` 

 

 

 

`f)` 

`2t-(3t+1)=6` 

`2t-3t-1=6` 

`-t-1=6\ \ \ \ |+1` 

`-t=7\ \ \ \ |*(-1)` 

`t=-7` 

 

 

 

`g)` 

`-(4+x)=2(3-x)` 

`-4-x=6-2x\ \ \ \ |+2x` 

`-4+x=6\ \ \ \ |+4` 

`x=10` 

 

 

`h)` 

`3(y+6)-y=2(y+9)` 

`3y+18-y=2y+18` 

`2y+18=2y+18\ \ \ \ |-2y` 

`18=18` 

Równanie jest tożsamościowe - spełnia je każda liczba. 

 

 

`i)` 

`(x-7)-2(3x+5)=3` 

`x-7-6x-10=3` 

`-5x-17=3\ \ \ |+17` 

`-5x=20\ \ \ \ |:(-5)` 

`x=-4`