Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Które z równań są sprzeczne? 4.71 gwiazdek na podstawie 14 opinii

`(1)\ |x|=0\ \ \ \ "niesprzeczne"` 

Rozwiązaniem tego równania jest 0. 

 

 

`(2)\ |x|=7\ \ \ \ "niesprzeczne"` 

Rozwiązaniem tego równania są dwie liczby: 7 oraz -7. 

 

 

`(3)\ |x|=-2\ \ \ \ "sprzeczne"` 

Wartość bezwzględna nigdy nie będzie liczbą ujemną. 

 

 

`(4)\ |x|=x\ \ \ \ "niesprzeczne"` 

To równanie jest spełnione przez każdą liczbę większą lub równą 0. 

 

 

`(5)\ |x|+1=|x|\ \ \ \ "sprzeczne"` 

Liczba o 1 większa od wartośći bezwzględnej z x nigdy nie będzie równa tej wartości bezwzględnej (bo zawsze będzie o 1 większa)

 

 

`(6)\ |x|=-|x|\ \ \ \ "niesprzeczne"` 

To równanie jest spełnione przez liczbę 0.