Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Uporządkuj jednomiany a) d*(-3)*c4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Uporządkuj jednomiany a) d*(-3)*c

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`a)\ d*(-3)*c=-3cd`

`b)\ 3(-x)(-a)=3ax`

`c)\ zy*1/2y=1/2y y z=1/2y^2z`

`d)\ 2cd*(-9)*d=2*(-9)*c*d*d=-18cd^2`

`e)\ 1/4a b b*(-2a)=1/strike4^2*(-strike2^1)*a*a*b*b=-1/2a^2b^2`

`f)\ 1/2a^2*4*(-a)*(-5)=1/2*4*(-5)*a^2*(-a)=10a^3`

`g)\ 3x^2y(-1/6xy)=strike3^1*(-1/strike6^2)*x^2*xy*y=-1/2x^3y^2`

`h)\ -3(-x)(-x)(-y)=3x^2y`

`i)\ 0,2tsts^2*(-15)=0,2*(-15)*s*s^2*t*t=-3s^3t^2`