Autorzy:M.Dobrowolska
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
W trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka kąta prostego A 4.69 gwiazdek na podstawie 13 opinii

W trójkącie prostokątnym ABC z wierzchołka kąta prostego A

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`|angleDAB|=90^o-32^o=58^o` 

 

Korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, możemy zapisać: 

`DeltaADB:\ \ \ |angleDBA|=180^o-90^o-58^o=32^o`

`DeltaADC:\ \ \ |angleACD|=180^o-90^o-32^o=58^o` 

 

Odpowiedź:Kąty trójkąta ABC mają miary 90°, 32°, 58°.