Autorzy:Małgorzata Dobrowolska , Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2015
Nie wykonując ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a)

63+15 < 63+25   ponieważ  jest dodawanie i pierwsza liczba jest taka sama więć od drugiej liczby to zależy 15 <25

63-35 >63-25 ponieważ jest odejmowanie  i pierwsza liczba jest taka sama dlatego tam gdzie odejmujemy większą liczbę wynik będzie mniejszy 35 > 25

b) 

78+49 >78+29 ponieważ  jest dodawanie i pierwsza liczba jest taka sama więć od drugiej liczby to zależy 49>29

78-19 >78-28 ponieważ jest odejmowanie  i pierwsza liczba jest taka sama dlatego tam gdzie odejmujemy większą liczbę wynik będzie mniejszy 19 < 29

c) 

71+7 <71+17 ponieważ  jest dodawanie i pierwsza liczba jest taka sama więć od drugiej liczby to zależy 7 < 17

71-7>71-17  ponieważ jest odejmowanie  i pierwsza liczba jest taka sama dlatego tam gdzie odejmujemy większą liczbę wynik będzie mniejszy 7 <17