Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Masa elektronu jest równha około 9,1 ∙10^(-31) kg, a masa4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Masa elektronu jest równha około 9,1 ∙10^(-31) kg, a masa

30Zadanie
31Zadanie
32Zadanie

`(1,7*10^(-27))/(9,1*10^(-31))=(1,7)/(9,1)*10^(-27-(-31))~~0,187*10^(-27+31)=0,187*10^4=1,87*10^3`

`1,7*10^(-27)-9,1*10^(-31)=1,7*10^(-27)-0,00091*10^(-27)=(1,7-0,00091)*10^(-27)=`

`=1,69909*10^(-27)~~1,699*10^(-27)`

Odpowiedź:Masa protonu jest 1,87∙10³ razy większa od masy elektronu. Masa protonu jest o około 1,699∙10-²⁷ większa od masy elektronu.