Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Podaj wzór proporcjonalności odwrotnej 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj wzór proporcjonalności odwrotnej

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Aby wyliczyć współczynnik a, wystarczy podstawić współrzędne punktu w miejsce x i y. 

`y=a/x\ \ \ =>\ \ \ a=x*y` 

 

`a)` 

`a=2*8=16\ \ \ =>\ \ \ y=16/x` 

Wyznaczamy współrzędne trzech innych punktów, biorąc  dowolne niezerowe x i wyznaczając dla nich y: 

`x=4\ \ \ =>\ \ \ y=16/4=4\ \ \ =>\ \ \ (4,\ 4)` 

`x=16\ \ \ =>\ \ \ y=16/16=1\ \ \ =>\ \ \ (16,\ 1)` 

`x=-1\ \ \ =>\ \ \ y=16/(-1)=-16\ \ \ =>\ \ \ (-1,\ -16)` 

 

 

`b)` 

`a=1/2*4=2\ \ \ =>\ \ \ y=2/x` 

 

`x=1\ \ \ =>\ \ \ y=2/1=2\ \ \ =>\ \ \ (1,\ 2)` 

`x=2 \ \ \ =>\ \ \ y=2/2=1\ \ \ =>\ \ \ (2,\ 1)` 

`x=4 \ \ \ =>\ \ \ y=2/4=1/2\ \ \ =>\ \ \ (4,\ 1/2)` 

 

 

 

 

`c)` 

`a=7*1/28=1/4\ \ \ =>\ \ \ y=(1/4)/x=1/(4x)` 

 

`x=1\ \ \ =>\ \ \ y=1/(4*1)=1/4\ \ \ =>\ \ \ (1,\ 1/4)` 

`x=1/4\ \ \ =>\ \ \ y=1/(4*1/4)=1/1=1\ \ \ =>\ \ \ (1/4,\ 1)` 

`x=1/2\ \ \ =>\ \ \ y=1/(4*1/2)=1/2\ \ \ =>\ \ \ (1/2,\ 1/2)` 

 

 

 

`d)` 

`a=27*1/9=3\ \ \ =>\ \ \ y=3/x` 

 

`x=-1\ \ \=>\ \ \ y=3/(-1)=-3\ \ \ =>\ \ \ (-1,\ -3)` 

`x=3\ \ \ =>\ \ \ y=3/3=1\ \ \ =>\ \ \ (3,\ 1)` 

`x=-3\ \ \ =>\ \ \ y=3/(-3)=-1\ \ \ =>\ \ \ (-3,\ -1)`