Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Podaj odpowiednie założenia i wykonaj dzielenie 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Podaj odpowiednie założenia i wykonaj dzielenie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`a)` 

`{(4xne0), (2x^2ne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne0), (xne0):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{0}` 

 

`3/(4x):1/(2x^2)=3/(4strikex)*2x^strike2=(6x)/4=(3x)/2` 

 

`x=-1/2inD\ \ \ =>\ \ \ (3x)/2=(3*(-1/2)):2=-3/2*1/2=-3/4`   

 

 

 

`b)` 

`{(5x^2ne0), (10xne0):} \ \ \ =>\ \ \ {(xne0), (xne0):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{0}` 

 

`6/(5x^2):3/(10x)=strike6^2/(5x^2)*(10x)/strike3^1=(20x)/(5x^2)=4/x` 

 

`x=-1/2inD\ \ \ =>\ \ \ 4/x=4/(-1/2)=4:(-1/2)=4*(-2)=-8`      

 

 

 

 

`c)` 

`{(x^2ne0), (xne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne0), (xne0):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{0}`  

 

`(4x+2)/(x^2):2/x=(strike2*(2x+1))/(x^2)*x/strike2^1=((2x+1)*x)/x^2=(2x+1)/x` 

 

`x=-1/2inD\ \ \ =>\ \ \ (2x+1)/(x)=(2*(-1/2)+1)/(-1/2)=0` 

 

 

 

`d)` 

`{(xne0), (x^2ne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne0), (xne0):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{0}` 

 

`(6x-9)/x:3/x^2=(strike3*(2x-3))/x*x^2/strike3^1=((2x-3)*x^2)/x=(2x-3)x` 

 

 

`x=-1/2inD\ \ \ =>\ \ \ (2x-3)*x=(2*(-1/2)-3)*(-1/2)=(-1-3)*(-1/2)=(-4)*(-1/2)=2` 

 

 

 

`e)` 

`{(x-4ne0), (2x-8ne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne4), (xne4):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{4}` 

 

`x/(x-4):3/(2x-8)=x/strike(x-4)*(2*strike((x-4)))/3=(2x)/3` 

 

`x=-1/2inD\ \ \ =>\ \ \ (2x)/3=(2*(-1/2))/3=-1/3` 

 

 

 

`f)` 

`{(3x-1ne0), (2-6xne0):}\ \ \ =>\ \ \ {(xne1/3), (xne2/6):}\ \ \ =>\ \ \ D=RR\\{1/3}` 

 

`(20x)/(3x-1):5/(2-6x)=(strike20^4x)/strike(3x-1)*(-2*strike((3x-1)))/strike5^1=-8x` 

 

`x=-1/2inD\ \ \ =>\ \ \ -8x=-8*(-1/2)=4`