Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Dany jest trapez ABCD, gdzie: A(0,0), B(12,0)4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Dany jest trapez ABCD, gdzie: A(0,0), B(12,0)

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

a)

`S_(BC)((12+6)/2 \ , \ (0+6)/2)=S_(BC)(9,3)`

`S_(AD)((0+2)/2 \ , \ (0+6)/2)=S_(BC)(1,3)` 

b)

Wysokość trapezu ABCD odczytujemy z rysunku: jest to odległość punkt D lub punktu C od osi OX- wynosi 5.

Odcinek łączący środki ramion dzieli ten trapez dwa trapezy: ABFE i EFCD. Odcinek ten łączy środki ramiona tego trapezu, zatem wysokość również zostaje podzielona na pół- dla  ABFE i EFCD ma długość:

`5:2= 2,5`

Obliczamy długość odcinka EF, AB i CD

`E(9,3)`

`F(1,3)`

`|EF|=sqrt((9-1)^2+(3-3)^2)=sqrt64=8`

`|AB|=sqrt((12-0)^2+(0-0)^2)=12`

`|CD|=sqrt((2-6)^2+(6-6)^2)=sqrt16=4`

Obliczmy pola trapezów ABFE i EFCD

`P_(ABFE)=((12+8)*2,5)/2=(strike20*2,5)/(strike2)=10*2,5=25`

`P_(EFCD)=((4+8)*2,5)/2=(strike12*2,5)/(strike2)=6*2,5=15`

Stosunek pól tych czworokątów:

`P_(ABFE):P_(EFCD)=25:15=ul(ul(5:3))`