Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Sporządź tabelę wartości funkcji 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Sporządź tabelę wartości funkcji

2Zadanie
3Zadanie
.1Zadanie
.2Zadanie
.3Zadanie
1Zadanie

`a)` 

`x`  `-3`  `-3/4`  `3/4`  `4 1/2`  `9` 
`y=-2/3x-1/2` 

`-2/3*(-3)-1/2=` 

`=2-1/2=1 1/2` 

`-2/strike3^1*(-strike3^1/4)-1/2=` 

`=2/4-1/2=1/2-1/2=0` 

`-2/strike3^1*strike3^1/4-1/2=` 

`=-2/4-1/2=-1/2-1/2=-1` 

`-2/3*4 1/2-1/2=` 

`=-2/strike3^1*strike9^3/2-1/2=` `=-3-1/2=-3 1/2` 

`-2/strike3^1*strike9^3-1/2=` 

`=-6 -1/2=-6 1/2` 

 

 

 

`b)` 

`x`  `0`  `sqrt6/12`  `sqrt3/3`  `sqrt2`  `sqrt6` 
`y=sqrt6x`  `sqrt6*0=0`  `sqrt6*sqrt6/12=6/12=1/2` 

`sqrt6*sqrt3/3=sqrt18/3=` 

`=(sqrt9*sqrt2)/3=(3sqrt2)/3=sqrt2`   

`sqrt6*sqrt2=sqrt12=sqrt4*sqrt3=2sqrt3`  `sqrt6*sqrt6=6`