Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz p% liczby x4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`a)\ 55%*x=55/100*2^3*5^2=` `11/strike20^5*strike8^2*25=` `11/strike5^1*2*strike25^5=110` 

 

`b)\ 111%*x=111/100*2^4*5^4=` `111/100*(2*5)^4=` `111/strike100*10^strike4^2=`  

`\ \ \ =111*10^2=111\ 00` 

 

`c)\ 12%*x=12/100*root(4)16*5^2=` `3/25*2*25=3*2=6` 

 

`d)\ 0,2%*root(3)(64)*5^4=` `(0,2)/100*4*25^2=` `2/1000*4*25*25=` 

`\ \ \ =1/strike500^20*4*25*strike25^1=` `1/strike20^5*strike4^1*25=` `25/5=5` 

 

`e) \ 45%*x=45/100*sqrt(128)*sqrt(0,5)=` `9/20*sqrt(128*0,5)=`  

`\ \ \ =9/20*sqrt64=9/20*8=72/20=36/10=3,6` 

 

`f)\ 99%*x=99/100*sqrt24*sqrt150=` `99/100*sqrt(24*150)=` 

`\ \ \ =99/100*sqrt3600=99/100*60=(1- 1/100)*60=`  

`\ \ \ =1*60-1/100*60=` `60-6/10=59 4/10=59,4`