Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Podaj przybliżoną wartość pi z dokładnością do n miejsc po przecinku 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podaj przybliżoną wartość pi z dokładnością do n miejsc po przecinku

3Zadanie
4Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`pi=3,141592653...` 

 

`a)\ 3,141593\ \ \ \ z\ nadmiarem` 

`b)\ 3,14159\ \ \ z \ niedomiarem` 

`c)\ 3,1416\ \ \ z \ nadmiarem` 

`d)\ 3,142\ \ \ z \ nadmiarem` 

`e)\ 3,14\ \ \ z \ niedomiarem`