Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Zapisz liczbę w postaci 2^m, gdzie m jest liczbą całkowitą 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zapisz liczbę w postaci 2^m, gdzie m jest liczbą całkowitą

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`a)\ 2^3*4^6=2^3*(2^2)^6=` `2^3*2^(2*6)=2^3*2^12=2^(3+12)=2^15` 

 

`b)\ 4^-5*8^2=` `(2^2)^-5*(2^3)^2=` `2^(2*(-5))*2^(3*2)=` `2^(-10)*2^6=` 

`\ \ \ =2^(-10+6)=2^-4` 

 

`c)\ 64^2:32^-3=(2^6)^2:(2^5)^-3=` `2^(6*2):2^(5*(-3))=` `2^12:2^(-15)=` 

`\ \ \ =2^12-(-15))=2^(12+15)=2^27` 

 

`d)\ (16^-2:4^-8)*8^4=` `((2^4)^-2:(2^2)^-8)*(2^3)^4=`  

`\ \ \ =(2^(4*(-2)):2^(2*(-8)))*2^(3*4)=` `(2^-8:2^-16)*2^12=` 

`\ \ \ =2^(-8-(-16))*2^12=` `2^(-8+16)*2^12=` `2^8*2^12=2^(8+12)=2^20`