Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Mamy 28 m bieżących siatki ogrodzeniowej 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oznaczmy przez x długość dłuższego boku (w metrach) oraz przez y długość krótszego boku (w metrach). Oczywiście x i y to liczby dodatnie. 

Mamy 28 m siatki, do ogrodzenia mamy ogródek, jednak nie liczymy jednego boku (krótszego), tóry przylega do ściany domu:

`2x+y=28\ \ \ |-2x` 

`y=28-2x` 

 

Checmy, aby y był dodatni, więc zapiszmy założenia: 

`y>0` 

`28-2x>0\ \ \ |-28` 

`-2x> -28\ \ \ |:(-2)` 

`x<14` 

 

`x>0\ \ \ i\ \ \ x<14\ \ \ =>\ \ \ x in (0,\ 14)` 

 

Zapiszmy, ile wynosi pole: 

`P(x)=x*y=x*(28-2x)=28x-2x^2=-2x^2+28x` 

Współczynnik a wynosi -2<0, czyli ramiona paraboli są skierowane w dół, jest osiągane maksimum (w wierzchołku). 

Aby pole było największe musi zachodzić: 

`x=x_w=-28/(2*(-2))=(-28)/(-4)=7` 

`y=28-2x=28-2*7=14` 

Odpowiedź:Aby powierzchnia była jak największa, ogródek powinien mieć wymiary 7 m x 14 m