Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Zbiór A jest dziedziną funkcji f(x) 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Kreska ułamkowa oznacza dzielenie. Nie można dzielić przez 0, więc musimy zadbać o to, aby mianownik nie przyjmował wartości 0:

`x-6ne0\ \ \ |+6` 

`xne6` 

`A =RR\\{6}`  

 

Wyrażenie pod peirwiastkiem kwadratowym musi przyjmować wartość nieujemną:

`2x-6>=0\ \ \ |+6` 

`2x>=6\ \ \ |:2` 

`x>=3` 

`B=<<3,\ +infty)` 

 

Wyznaczamy część wspólną obu zbiorów - są to liczby różne od 6 i jednocześnie większe lub równe 3:

`A nn B=<<3,\ +infty)\\{6}=<<3,\ 6)uu(6,\ +infty)` 

 

Teraz chcemy dowiedzieć się, ile liczb będących dzielnikami 24 należy do tego zbioru. 

Wypiszmy dzielniki liczby 24:

`D_(24)={1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12,\ 24}` 

Dzielniki liczby 24 należące do przecięcia zbiorów A i B to 3, 4, 8, 12, 24 - do tego zbioru należy 5 dzielników liczby 24.