Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Dana jest funkcja f, której miejscami zerowymi są liczby 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dana jest funkcja f, której miejscami zerowymi są liczby

1Zadanie
2Zadanie

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy odbić wykres funkcji f symetrycznie względem osi OY. Jesli wykresy tych funkcji są symetryczne względem osi OY, to funkcja g będzie miała dziedzinę i miejsca zerowe symetryczne wgzlędem osi OY do dziedziny i miejsc zerowych funkcji f. 

`1,\ 0,\ -3,\ -5\ \ \ \ -\ \ \ \ "miejsca zerowe funkcji"\ g`  

`<<-6,\ 2>>\ \ \ -\ \ \ \ "dziedzina funkcji"\ g`