Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`a)` 

Dla każdej prostej wyznaczamy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi wykres. 

`k_1:\ \ \ y=1/3x` 

` \ \ \ \ \ \ \ \ x=3 \ \ \ ->\ \ \ y=1/3*3=1` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=-3\ \ \ ->\ \ \ y=1/3*(-3)=-1` 

Punkt przecięcia z osią rzędnych (osią OY) to (0, 0) 

 

`k_2:\ \ \ y=1/3x-4` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=3\ \ \ ->\ \ \ y=1/3*3-4=1-4=-3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=-3\ \ \ ->\ \ \ y=1/3*(-3)-4=-1-4=-5` 

Punkt przecięcia z osią rzędnych to (0, -4)

 

`k_3:\ \ \ y=1/3x+3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=3\ \ \ ->\ \ \ y=1/3*3+3=1+3=4` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=-3\ \ \ ->\ \ \ y=1/3*(-3)+3=-1+3=2` 

Punkt przecięcia z osią rzędnych to (0, 3)

 

`k_4:\ \ \ y=1/3x+5` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=3\ \ \ ->\ \ \ y=1/3*3+5=1+5=6` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=-3\ \ \ ->\ \ \ y=1/3*(-3)+5=-1+5=4` 

 Punkt przecięcia z osią rzędnych to (0, 5)

 

 

           

 

 

 

`b)` 

`k_1:\ \ \ y=-2x` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-2*0=0` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-2*1=-2` 

 Punkt przecięcia z osią rzędnych to (0, 0)

 

`k_2:\ \ \ y=-2x-1` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-2*0-1=0-1=-1` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-2*1-1=-2-1=-3` 

 Punkt przecięcia z osią rzędnych to (0, -1)

 

`k_3:\ \ \ y=-2x+8` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=1\ \ \ ->\ \ \ y=-2*1+8=-2+8=6` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=3\ \ \ ->\ \ \ y=-2*3+8=-6+8=2` 

 Punkt przecięcia z osią rzędnych to (0, 8)

 

`k_4:\ \ \ y=-2x+1/2` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=0\ \ \ ->\ \ \ y=-2*0+1/2=0+1/2=1/2` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ x=2\ \ \ ->\ \ \ y=-2*2+1/2=-4+1/2=-3 1/2` 

 Punkt przecięcia z osią rzędnych to (0, 1/2)