Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania:2012
W trójkącie równoramiennym podstawa ma 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W trójkącie równoramiennym podstawa ma

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Pole trójkąta równa się iloczynowi promienia koła wpisanego w ten trójkąt i połowy obwodu tego trójkąta.

 

`P=(a+b+c)/2 *r`

Ponieważ jest to trójkąt równoramienny, którego długość podstawy znamy, jego obwód możemy wyrazić:

`O=2b+6`

Podstawiając ten obwód,długość promienia i wartość pola podaną w zadaniu do wzoru otrzymujemy:

`12=(2b+6)/2 *1,5`

`12=(b+3)*1,5`

`12=1,5b+4,5`

`7,5=1,5b`       `/:1,5`

`b=ul(ul(5cm)` 

 

 b)

Pole trójkąta o bokach mających długość abc wpisanego w koło o promieniu R wyraża się wzorem:

`
`

`P=(abc)/(4R)`

Mając obwód i pole koła możemy przekształcić wzór tak, aby obliczyć promień.

`P=(abc)/(4R)`            `/*R`

`PR=(abc)/4`              `/:P`

`R=(abc)/(4P)`

`R=(6cm*5cm*5cm)/(4*12cm^2)=ul(ul(3 1/8 cm)`  

 

c)

 

`P=1/2*b*b*singamma`

`12cm^2=1/2*5cm*5cm*singamma`

`12cm^2=12,5cm^2*singamma`         `/:12,5cm^2`

`singamma=ul(ul(0,96)`