Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Połącz w pary układy równań i ich rozwiązania 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Połącz w pary układy równań i ich rozwiązania

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

`"Wstawiamy kolejne punkty do pierwszego równania, aż znajdziemy jego rozwiązanie." `

 

`"I."\ {(2"x"+3"y"=2), (6"x"-6"y"=5):}`  

`\ \ \ "A"=(-1/15,-1/10)` 

`\ \ \ {(2*(-1/15)+3*(-1/10)=^?2),(6*(-1/15)-6*(-1/10)=^?5) :}` 

`\ \ \ {(-2/15-3/10=^?2\ \ \ "nie"), (-6/15+6/10=^?5\ \ \ "nie"):}` 

 

`\ \ \ "B"=(2,3)` 

`\ \ \ {(2*2+3*3=^?2), (6*2-6*3=^?5):}` 

`\ \ \ {(4+9=^?2\ \ \ "nie"), (12-18=^?5\ \ \ "nie"):}` 

 

`\ \ \ "C"=(9/10,1/15)` 

`\ \ \ {(2*9/10+3*1/15=^?2), (6*9/10-6*1/15=^?5):}` 

`\ \ \ {(18/10+3/15=^?2), (54/10-6/15=^?5):}`   

`\ \ \ {(1.8+1/5=^?2), (5.4-2/5=^?5):}` 

`\ \ \ {(1.8+0.2=^?2\ \ \ "tak"), (5.4-0.4=^?5\ \ \ "tak"):}` 

`"Mamy więc już pierwszą parę I. - C"`

 

 

`"II."\ {(6"x"+6"y"=-1), (3"x"-2"y"=0):}` 

`\ \ \ "A"=(-1/15,-1/10)` 

`\ \ \ {(6*(-1/15)+6*(-1/10)=^?-1), (3*(-1/15)-2*(-1/10)=^?0):}` 

`\ \ \ {(-6/15-6/10=^?-1), (-3/15+2/10=^?0):}` 

`\ \ \ {(-2/5-3/5=^?-1\ \ \ "tak"), (-1/5+1/5=^?0\ \ \ "tak"):}` 

`"Mamy drugą parę II. - A"`

 

 

`"III."\ {(2"x"-3"y"=0), (2"x"+2"y"=12):}` 

`\ \ \ "D"=(3,6;\ 2,4)` 

`\ \ \ {(2*3.6-3*2.4=^?0), (2*3.6+2*2.4=^?12):}` 

`\ \ \ {(7.2-7.2=^?0\ \ \ "tak"), (7.2+4.8=^?12\ \ \ "tak"):}` 

`"Kolejna para to III. - D"`

 

 

`"IV."\ {(2"x"+2"y"=10), (-3"x"+3"y"=3):}` 

`\ \ \ "B"=(2,3)` 

`\ \ \ {(2*2+2*3=^?10), (-3*2+3*3=^?3):}` 

`\ \ \ {(4+6=^?10\ \ \ "tak"), (-6+9=^?3\ \ \ "tak"):}` 

`"Ostatnia para to IV. - B"`