Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Sporządź tabelę przedstawiającą funkcję y=(x+1)²4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Sporządź tabelę przedstawiającą funkcję y=(x+1)²

2Zadanie
3Zadanie

`"obliczenia"` 

`x=-3\ \ \ ->\ \ \ y=(-3+1)^2=(-2)^2=(-2)*(-2)=4` 

`x=-1\ \ \ ->\ \ \ y=(-1+1)^2=0^2=0*0=0` 

`x=0\ \ \ ->\ \ \ y=(0+1)^2=1^2=1*1=1` 

`x=0,5\ \ \ ->\ \ \ y=(0,5+1)^2=1,5^2=1,5*1,5=2,25` 

`x=3\ \ \ ->\ \ \ y=(3+1)^2=4^2=4*4=16` 

`x=4\ \ \ ->\ \ \ y=(4+1)^2=5^2=5*5=25` 

 

 

 

`x`  `-3`  `-1`  `0`  `0,5`  `3` `4` 
`y`  `4`  `0`  `1`  `2,25`  `16`  `25`