Autorzy:Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Uzupełnij zapisy tak, aby dana liczba znajdowała się między4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij zapisy tak, aby dana liczba znajdowała się między

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

 

`"Korzystamy ze znajomości kwadratów liczb dwucyfrowych i sześcianów liczb jednocyfrowych:"  `

 

`14^2=196` 

`15^2=225` 

`16^2=256` 

`4^3=63`

`5^3=125`

`6^3=216` 

`7^3=343`

`8^3=512`

 

`a) \ \ sqrt196<sqrt200<sqrt225` 

`14<sqrt200<15`

 

`b) \ \ sqrt225<sqrt250<sqrt256`

`15<sqrt250<16`

 

`c) \ \ root(3)64<root(3)80<root(3)125`

`4<root(3)80<5`

 

`d) \ \ root(3)125<root(3)200<root(3)216`

`5<root(3)200<6`

 

`e) \ \ root(3)216<root(3)270<root(3)343`

`6<root(3)270<7`

 

`f) \ \ root(3)343<root(3)345<root(3)512`

`7<root(3)345<8`