Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2011
Pole pierścienia kołowego jest równe 176 π cm².4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pole pierścienia kołowego jest równe 176 π cm².

14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
19Zadanie
21Zadanie

Jeśli różnica pomiędzy długością dwóch promieni wynosi 8 cm, tzn. że jeśli długość krószego promienia oznaczymy jako r, to długość dłuższego promienia możemy wyrazić jako:

`r+8 \ "cm"` 

Na tej podstawie sporządzamy równanie przyrównujący wyrażenie na pole pierścienia uzależnione od niewiadomej r, do podanej wielkości pola pierścienia.

`pi*(r+8 \ "cm")^2-pi*r^2=176pi \ "cm"^2 \ \ \ |:pi ` 

`(r+8)^2-r^2=176` 

`(r+8)(r+8)-r^2=176 \ \ \ ` 

`(r^2+8r+8r+64)-r^2=176` 

`16r+64=176 \ \ \ |-64` 

`16r=112 \ \ \ |:16` 

`` `r=7 \ "cm"` 

`r+8=7+8=15 \ "cm"`

Odpowiedź:Promień zewnętrzny tego pierścienia to 15 cm, a wewnętrzny 7 cm.