Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2011
Sprawdź, czy układ równań jest spełniony przez parę liczb x=-2, y=1.4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Sprawdź, czy układ równań jest spełniony przez parę liczb x=-2, y=1.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

`a) \ {(4x-3y=11),(-3x-2y=4):}` 

Podane wartości podstawiamy do każdego z równań i sprawdzamy, czy zachodzi równość.

`4x-3y=11` 

Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=4*(-2)-3*1=-8-3=-11` 
`P=11` 
`L!=P` 

 

`-3x-2y=4`   

Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=-3*(-2)-2*1=6-2=4` 
`P=4` 
`L=P` 
 

Para (-2,1) nie spełnia pierwszego równania, zatem nie spełnia układu równań.

 

`b) \ {(-1/2x+y=2),(7x+8y=-6):}` 

Podane wartości podstawiamy do każdego z równań i sprawdzamy, czy zachodzi równość. 

`-1/2x+y=2` 

Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=-1/2*(-2)+1=1+1=2` 
`P=2` 
`L=P` 

 

`7x+8y=-6` 

Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=7*(-2)+8*1=-14+8=-6` 
`P=-6` 
`L=P` 

Para (-2,1) spełnia oba równania, zatem spełnia też układ równań.

 

`c) \ {(-5x-y=-11),(x+6y=4):}` 

Podane wartości podstawiamy do każdego z równań i sprawdzamy, czy zachodzi równość. 


`-5x-y=-11` 
 
Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=-5*(-2)-1=10-1=9` 
`P=-11` 
`L!=P` 

 

`x+6y=4` 

Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=-2+6*1=4` 
`P=4` 
`L=P` 

Para (-2,1) nie spełnia pierwszego równania, zatem nie spełnia układu równań. 

 

`d) \ {(0.2x-0.6y=-1),(0.9x+y=-0.8):}`  

Podane wartości podstawiamy do każdego z równań i sprawdzamy, czy zachodzi równość.

`0.2x-0.6y=-1` 

Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=0.2*(-2)-0.6*1=-0.4-0.6=-1` 
`P=-1` 
`L=P` 

 

`0.9x+y=-0.8` 

Dla x=-2 i y=1 mamy:
`L=0.9*(-2)+1=-1.8+1=-0.8` 
`P=-0.8` 
`L=P` 

Para (-2,1) spełnia oba równania, zatem spełnia też układ równań.