Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2011
Od kwadratowej kartki o boku długości 24 cm odcięto4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Od kwadratowej kartki o boku długości 24 cm odcięto

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Stosunek pól wielokątów podobnych w skali k jest równy k2, stąd trójkąt podobny do trójkąta o polu 3,5 cm2 ma pole k2 razy większe, czyli:

`3,5 \ "cm"^2*k^2=3,5 \ "cm"^2*2^2=3,5 \ "cm"^2*4=14 \ "cm"^2` 

Pole otrzymanej figury to pole kwadratu o boku 24 cm pomniejszone o pola tych dwóch wyciętych trójkątów.

`P=(24 \ "cm")^2-3,5 \ "cm"^2-14 \ "cm"^2=576 \ "cm"^2-17,5 \ "cm"^2=558,5 \ "cm"^2` 

Odpowiedź:

Pole otrzymanej figury wynosi 558,5 cm2.