Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2011
Cosinus kąta ostrego α jest równy √3/2. Oblicz4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Cosinus kąta ostrego α jest równy √3/2. Oblicz

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`cosalpha=sqrt3/2`

Sinus tego kąta obliczamy z jedynki trygonometrycznej:

`sin^2alpha+cos^2alpha=1`

`sin^2alpha+(sqrt3/2)^2=1`

`sin^2alpha+3/4=1`

`sin^2alpha=1-3/4`

`sin^2alpha=1/4`             `/sqrt`

`sinalpha=sqrt(1/4)=sqrt1/sqrt4=1/2` 

 

 

`tgalpha=sinalpha/cosalpha=(1/(strike2))/(sqrt3/(strike2))=1/sqrt3*sqrt3/sqrt3=sqrt3/3`

 

Obliczamy wartość wyrażenia:

`cosalpha/sinalpha+tgalpha=(sqrt3/(strike2))/(1/(strike2))+sqrt3/3=sqrt3+sqrt3/3=ul(ul(1 1/3 sqrt3))`