Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2011
Posługując się tabelą wartości funkcji trygonometrycznych4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Posługując się tabelą wartości funkcji trygonometrycznych

1Zadanie
2Zadanie

Układamy zależności trygonometryczne dotyczące kątów α,ß,δ,γ.

Obliczanie w tym zadaniu z twierdzenia Pitagorasa brakujących długości boków w danych trójkątach prostokątnych nie jest konieczne, jeśli dobierzemy sobie taką zależność trygonometryczną, do której obliczenia mamy wszystkie potrzebne boki.

W pierwszym trójkącie znamy długości przyprostokątnych w tym trójkącie- można więc obliczyć tangens kąta α ( do obliczenia tangensa jakiegoś kąta w prostokącie potrzebujemy tylko długości jego przyprostokątnych).

`tgalpha=7/5~~1,4`

Odczytujemy z tablic na stronie 290 wartość kąta, dla którego tanges wynosi 1,4

`alpha~~55^o`

 

Z sumy miar kątów w trójkącie obliczamy miarę kąta ß.

`beta+55^o +90^o=180^o`

`beta=180^o-90^o-55^o`

`beta=35^o`

 

W drugim trójkącie:

`singamma=9/15~~0,6`

Odczytujemy z tablic na stronie 290 wartość kąta, dla którego sinus wynosi 0,6

`gamma=37^o`

 

`delta+37^o +90^o=180^o`

`delta=180^o-90^o-37^o`

`delta=53^o`