Autorzy:Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Oszacuj średnią arytmetyczną dla wyników testu 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oszacuj średnią arytmetyczną dla wyników testu

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

Bierzemy średnią każdego przedziału i mnożymy ją przez liczbę prac.

 

`(5+0)*1/2*6=` `5*3=15` 

`(10+6)*1/2*12=16*6=96` 

`(15+11)*1/2*17=13*17=221` 

`(16+20)*1/2*23=18*23=414` 

`(25+21)*1/2*21=23*21=483` 

`(26+30)*1/2*19=28*19=532` 

`(31+35)*1/2*14=33*14=462` 

`(36+40)*1/2*8=76*4=304`   

 

 

Dodajemy wszystkie tak otrzymane wyniki i dzielimy przez liczbę prac - w ten sposób szacujemy średnią. 

`(15+96+221+414+483+532+462+304)/(6+12+17+23+21+19+14+8)=` `2527/120~~21,06` 

 

Mamy 120 wszystkich wyników, więc mediana to średnia sześćdziesiątego i sześćdziesiątego pierwszego wyniku.

Wyniki od pierwszego do szóstego są w przedziale 0-5

Wyniki od siódmego do osiemnastego są w przedziale 6-10

Wyniki od dziewiętnastego do trzydziestego piątego są w przedziale 11-15

Wyniki od trzydziestego szóstego do pięćdziesiątego ósmego są w przedziale 16-20

Wyniki od pięćdziesiątego dziewiątego do siedemdziesiątego dziewiątego są w przedziale 21-25, więc mediana także leży w tym przedziale.